ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA
Z INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)

pacjent.gov.pl ›

OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ POTWIERDZENIA PROFILU ZAUFANEGO
W NASZEJ PRZYCHODNI

LINK

Profesjonalna opieka medyczna

Paralaksa tła

Nasza oferta


  Opieka lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w ramach POZ:


 • Usługi medyczne w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej;
 • Badania i porady lekarskie w zakresie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, pediatrii oraz tych dziedzin medycyny, w których lekarze mają uprawnienia;
 • Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne;
 • Wizyty domowe lekarzy i pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych;
 • Opiekę nad zdrowym dzieckiem;
 • Badania diagnostyczne: laboratoryjne, mikrobiologiczne, EKG, RTG, USG;
 • Pielęgnację niepełnosprawnych i opiekę nad nimi;
 • Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
 • Orzekanie dla potrzeb sanitarno - epidemiologicznych;
 • Zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne;
 • Badania profilaktyczne pracowników i orzekanie w tym zakresie;
 • Badania kierowców i kandydatów na kierowców oraz orzekanie w zakresie zdolności do kierowania pojazdami;
 • Usługi w gabinecie zabiegowym (iniekcje, pomiary ciśnienia tętniczego i poziomu glukozy, testy paskowe oraz inne);


 • Opieka położnej środowiskowo-rodzinnej, w skład której wchodzą:


 • Kompleksowa pielęgnacyjna opieka położniczo-neonatologiczno-ginekologiczna;
 • Edukacja w zakresie planowania rodziny;
 • Opieka w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukacja przedporodowa realizowana u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od dwudziestego pierwszego tygodnia ciąży do terminu rozwiązania;
 • Opieka nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia, realizowana w ramach wizyt patronażowych;
 • Opieka w chorobach ginekologicznych, w tym opieka pielęgnacyjna nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmująca okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowana na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację;
 • Wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej POZ i w domu pacjenta;
 • Opieka nad kobietą w każdym okresie jej życia.
 

Kontakt