MEDYCYNA ESTETYCZNA
4 października 2020
INFORMACJE O PRACY PRZYCHODNI W CZASIE PANDEMII COVID-19
4 października 2020

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W NASZEJ PRZYCHODNI

Szanowni Pacjenci!

Mając na względzie poprawę jakości usług oraz satysfakcję pacjentów przedstawiamy Państwu zasady obowiązujące w Naszej Przychodni:

1. Umawianie na wizytę odbywa się w Rejestracji: osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.
– podczas rejestracji osobistej pacjent obowiązek okazania dowodu tożsamości;
– w inny sposób – po przybyciu do przychodni pacjent ma obowiązek kontaktu z rejestracją w celu potwierdzenia tożsamości.

2. Umawiamy pacjentów co 15 minut. Godziny przyjęć są godzinami orientacyjnymi ze względu na indywidualne potrzeby każdego pacjenta.
3. W okresie wzmożonych zachorowań ograniczamy rejestrację planową.

4. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni lub wojskowi, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, kobiety w ciąży, osoby do 18 roku życia (posiadające stosowne zaświadczenie lekarskie), u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, mają prawo do korzystania za świadczeń poza kolejnością. Oznacza to że świadczenie zostanie udzielone w dniu zgłoszenia w terminie uzgodnionym z rejestracją.

5. Realizowanie spraw członków rodziny (oprócz opiekunów prawnych dot. ich dzieci) wymaga wcześniejszego wypełnienia przez pacjenta upoważnienia: do wglądu w dokumentację medyczną, odbioru wyników badań recept i zaleceń (upoważnienia dostępne są w rejestracji).

6. Pacjenci nie posiadający określonego terminu wizyty, tzw. „dodatkowi” zgłaszają potrzebę przyjęcia do godz. 17:00.

7. W stanach zagrożenia życia lub zdrowia pacjent będzie przyjęty bez kolejki.

8. Wizyty domowe realizowane są codziennie wg grafiku pracy lekarzy. O wskazaniach do wizyty domowej decyduje lekarz. Zgłoszenie wizyty odbywa się w Rejestracji osobiście lub telefonicznie.

10. W stanach nagłych należy wezwać służby ratunkowe:
tel. 112 lub 999.

11. Kontynuacja leczenia, przedłużenie recept odbywa się w gabinecie lekarskim po wcześniejszym umówieniu na wizytę lekarską lub złożeniu pisemnego zapotrzebowania na leki stosowane w sposób przewlekły. Leki można przedłużyć na /do 12 miesięcy.
W przypadku kontynuacji leczenia zleconego przez poradnie specjalistyczne pacjent zobowiązany jest przedstawić pisemną informację o zaleceniach.
O przedłużeniu recept każdorazowo decyduje lekarz, mając na uwadze stan zdrowia pacjenta.

12. Nocna i Świąteczna Opieka odbywa się w placówkach :
– ul. Szwedzka 27 , Tel . +48122660270
– ul. Kutrzeby 4, Tel. +48126561007,
( Obie lokalizacje znajdują się w strefie płatnego parkowania )
– ul. Bochenka 12, Tel. +48 12 12 385 58 05

13. Wizyty profilaktyczne (szczepienne) dzieci odbywają się w od wtorku , do piątku w godzinach 11.00 – 16:00.
Wizyty powinny być ustalane wcześniej w Rejestracji.

14. Karta Praw Pacjenta oraz Książka skarg i wniosków znajdują się w rejestracji.