Praktyka Lekarzy Rodzinnych Sławomir Badura, Maria Turlej-Popiel

 • Usługi medyczne w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Badania i porady lekarskie w zakresie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, pediatrii oraz tych dziedzin medycyny, w których lekarze mają uprawnienia
 • Pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne
 • Wizyty domowe lekarzy i pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • Kierowanie na badania diagnostyczne: laboratoryjne, mikrobiologiczne, EKG, RTG, USG
 • Pielęgnację niepełnosprawnych i opiekę nad nimi
 • Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia
 • Orzekanie dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych
 • Zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne
 • Badania profilaktyczne pracowników i orzekanie w tym zakresie
 • Badania kierowców i kandydatów na kierowców oraz orzekanie w zakresie zdolności do kierowania pojazdami
 • Usługi w gabinecie zabiegowym (iniekcje, pomiary ciśnienia tętniczego i poziomu glukozy, testy paskowe oraz inne)
 • Kompleksowa pielęgnacyjna opieka położniczo-neonatologiczno-ginekologiczna
 • Edukacja w zakresie planowania rodziny
 • Opieka w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukacja przedporodowa realizowana u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od dwudziestego pierwszego tygodnia ciąży do terminu rozwiązania
 • Opieka nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia, realizowana w ramach wizyt patronażowych
 • Opieka w chorobach ginekologicznych, w tym opieka pielęgnacyjna nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmująca okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowana na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację
 • Wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej POZ i w domu pacjenta
 • Opieka nad kobietą w każdym okresie jej życia
 • Deklaracje wyboru personelu POZ (kliknij aby pobrać):